Zápas má nové vedení. Chce medaile ze světových akcí a zastavit odliv k jiným bojovým sportům

Zápas má nové vedení. Chce medaile ze světových akcí a zastavit odliv k jiným bojovým sportům

Změny ve vedení. Novým předsedou Svazu zápasu České republiky byl zvolen bývalý reprezentant v zápase řeckořímském Robert Mazouch. Volba nového předsedy se konala o víkendu v prostorách ČUS v Praze na Strahově. 

Mazouch během hlasování delegátů SZČR získal téměř o 50 % více hlasů, než oba zbylí kandidáti. Mazouch měl zaujmout delegáty klubů svým konceptem rozvoje zápasu a výchovy nových reprezentantů, který si klade za cíl zejména vytvoření nové koncepce rozvoje se zaměřením na děti a mládež a získání podpory a finančních prostředků pro trénink a účast na mezinárodních akcích. 

Hlavní vizí má být navýšení počtu registrovaných zápasníků ...