Projekt Trenéři ve škole se postupně rozšiřuje

Projekt Trenéři ve škole se postupně rozšiřuje

Projekt Trenéři ve škole byl spuštěn na začátku roku 2020. Původně šlo o akci pro první třídy. Nyní je projekt rozšířen i pro druháky a třeťáky. Vytyčeným cílem je dostat trenéry do hodin tělesné výchovy na celém prvním stupni.

Příbram byla po Praze prvním městem, kde byl spuštěn projekt Trenéři ve škole. Po dvouletém období, do kterého bohužel vstoupila covidová omezení, je jisté, že jde o krok správným směrem, který si pochvalují jak pedagogové, tak i rodiče našich školáků. „Jak dlouhodobě uvádíme, je naší prioritou dostat děti k běžnému pohybu, což není jednoduchý úkol, který nám v posledních dvou letech navíc komplikují covidová opatření. Díky projektu Trenéři ve škole, při kterém se v hodinách tělesné výchovy střídají trenéři různých sportovních odvětví, děti získávají všestrannost a učitelé tělesné výchovy nový náhled na to, jak se dá tělesná výchova zpestřit,“ říká radní pro sport Renáta Vesecká ...